Informacja Wójta Gminy Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Wójta Gminy Olesno

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje, iż wnioski dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00zł na 1 hektar użytków rolnych.

Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Gminy lub TUTAJ

 

Wróć