Informacja Wójta Gminy Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Wójta Gminy Olesno

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje rolników, iż w miesiącu sierpniu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski przyjmowane będą na Świetlicy Urzędu Gminy. Limit zwrotu wynosi 100 litrów na 1 hektar użytków rolnych. Wniosek oraz stosowne oświadczenia można pobrać otwierając poniższy link.

KLIKNIJ

W związku ze zmianą metody pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wzoru deklaracji został wysłany do Państwa druk deklaracji celem wypełnienia i niezwłocznego złożenia deklaracji w terminie do 14 sierpnia. Deklarację przyjmowane będą również na Świetlicy Urzędu Gminy.

Przypominamy także o obowiązku noszenia maseczki podczas wizyty w budynkach użyteczności publicznej.

Wróć