Informacja - „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja - „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

 

Przypomnijmy iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

 

Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

-        I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych

-        II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych

-        III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet

 

Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wróć