Informacja o współfinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 2019 r.

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o współfinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Olesno w 2019 roku realizowała zadanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

  • Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej nr K180181 w km od 0+000 – do km 0+995 w miejscowości Podborze, Gmina Olesno.  
    Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 128 313,00 zł.

Wróć