Informacja o współfinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 2019 r.

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o współfinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Olesno w 2019 roku realizowała zadanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

  • Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej nr K180190 w km od 0+835 – do km 1+490 w miejscowości Zalipie, Gmina Olesno.
    Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 98 723,00 zł.

Wróć