Informacja o przetargu

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje, iż w dniu 07-08-2018 r. w Urzędzie Gminy Olesno w pokoju  nr 5 odbył się drugi nieograniczony  przetarg ustny. Przetargiem została objęta   dz. nr 186/6 o pow. 0,0111 ha położona w miejscowości Niwki stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Olesno, objęta księgą wieczystą: TR1D/00042763/3. W przetargu na wyżej wymienioną nieruchomość uczestniczyła jedna osoba. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła: 540,00 zł.  Natomiast w wyniku przetargu nabywcą działki nr 186/6 o pow. 0,111 ha położonej w miejscowości Niwki jest Pani Renata Ząbek zam. Niwki 45 za cenę: 550,00 zł.  Do tak  wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.

 

 

Olesno , dnia 21-08-2018 r.

Wróć