Informacja o przetargu

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o przetargu

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje, iż w dniu 08-08-2018 r. w Urzędzie Gminy Olesno w pokoju  nr 5 odbył się drugi nieograniczony  przetarg ustny. Przetargiem została objęta   dz. nr 171/4 o pow. 0,0400 ha położona w miejscowości Niwki stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Olesno, objęta księgą wieczystą: TR1D/00042763/3. W przetargu na wyżej wymienioną nieruchomość uczestniczyła jedna osoba. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła: 2 130,00 zł.  Natomiast w wyniku przetargu nabywcą działki nr 171/4 o pow. 0,400 ha położonej w miejscowości Niwki jest Pan Leszek Kaczówka zam. Niwki 16 za cenę: 2 160,00 zł.  Do tak  wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.

 

 

Olesno , dnia 21-08-2018 r.

Wróć