Informacja o 500+ czyli świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o 500  czyli świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

 

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Wróć