INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁY PONIDZIA”

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny bonus dla Lokalnej Grupy Działania” Perły Ponidzia " za skuteczne wdrażanie LSR!

 

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia " otrzymała możliwość ubiegania się o kolejnego bonusa. Bonus otrzymają lokalne grupy działania za sprawną
i skuteczną realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Budżet LGD zostanie zwiększony o kwotę 480 tys. zł.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD „Perły Ponidzia” pod adresem: www.perlyponidzia.pl

 

Wróć