INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁY PONIDZIA” DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY PN. „CZAS NA ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁY PONIDZIA” DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY PN. „CZAS NA ŚWIĘTOKRZYSKIE”

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, że w związku z realizacją projektu współpracy pn. „Czas na Świętokrzyskie” mającego na celu Promocję i rozwój turystyczny obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach realizacji operacji został opracowany wirtualny spacer promujący cały obszar LGD Perły Ponidzia, tj. gmin położonych w województwie świętokrzyskim i małopolskim oraz obszaryLokalnych Grup Działania realizujących w/w projekt współpracy.

Wirtualny spacer dostępny jest pod linkiem: http://www.perlyponidzia.fotomediaart.pl/

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD „Perły Ponidzia” pod adresem: www.perlyponidzia.pl

 

                                                          

Wróć