INFORMACJA

Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje, iż w dniu 09-03-2018 r. w Urzędzie Gminy Olesno w pokoju  nr 5 odbył się pierwszy nieograniczony  przetarg ustny. Przetargiem została objęta dz. nr 1097 o pow. 0,11 ha położona w miejscowości Zalipie stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Olesno, objęta księgą wieczystą: TR1D/00052354/6. W przetargu na wyżej wymienioną nieruchomość uczestniczyła jedna osoba. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła: 3 850,00 zł.  Natomiast w wyniku przetargu nabywcą działki nr 1097 o pow. 0,11 ha położonej w miejscowości Zalipie jest Pan Skowron Michał za cenę: 3 890,00 zł.  Do tak  wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.

 

 

Olesno , dnia 19-03-2018 r.

Wróć