II Rajd Weteranów wraz z 11 MBOT

Ogłoszenia i komunikaty

II Rajd Weteranów wraz z 11 MBOT

 

 

 

 

 

 

 

 

14 maja odbył się II Rajd Motocyklowy Weteranów. Uczestniczyli
w nim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT)
oraz 5 batalionu dowodzenia z podkrakowskiej Rząski.

 

II Rajd Motocyklowy Weteranów rozpoczął się w godzinach porannych na parkingu GOSz Pasternik. Po modlitwie o szczęśliwą i bezpieczną podróż udzielonej przez kapelanappor. Jarosława CHLEBDA z 111batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 11MBOT oraz udzielonym instruktażu, kolumna motocyklistów udała się w drogę do miejsca doczesnego spoczynku kpr. Grzegorza NOSEK, który zginął 12.09.2004 r.podczas III Zmiany PKW Irak, był żołnierzem 6 kompani zaopatrzenia wchodzącejw skład 6 Brygady Powietrzno-Desantowej (6BPD).
Na cmentarzu w miejscowości Jaworzno w obecności weteranów oraz kapelana 111blp została odmówiona modlitwa o wieczny odpoczynek oraz zapalone znicze jako symbol pamięci o zmarłym tragicznie koledze.

Następnie kolumna motocyklowa udała się na cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie spoczywa kpr. Piotr MARCINIAK żołnierz 16 batalionu powietrzno-desantowego wchodzącego w skład 6BPD, który zginął podczas V Zmiany PKW Afganistan. W obecności rodziny oraz kapelanazostała odmówiona modlitwa o wieczny odpoczynek oraz zapalone znicze.Przy grobiekpr. Piotra MARCINIAKzostał wystawiony posterunek honorowy przez żołnierzy 16bpd z Krakowa.

II Rajd Motocyklowy Weteranówbył też możliwością do spotkania oraz wspomnień o poległych kolegach na misjach zagranicznych.

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

 

            Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie lub zgłosić swój akces poprzez dedykowaną stronę internetową www.zostanzolnierzem.pl

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Wróć