Grant Nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Ogłoszenia i komunikaty

Grant Nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grant Nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

 

W ramach Grantu Nr 1, Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zgodnie z Umową zawartą w dniu
13 lutego 2023 roku Gmina Olesno otrzymała środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł.

 

Realizatorem zadania grantowego były:

- Szkoła Podstawowa w Oleśnie,

- Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich,

- Szkoła Podstawowa w Zalipiu,

 - Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej.

 

Projekt obejmował  zakup narzędzi do nauki zdalnej, czyli zakup niezbędnych urządzeń cyfrowych i narzędzi umożliwiających lub ułatwiających naukę zdalną we wszystkich czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Olesno.

 

Szkoły Podstawowe w ramach realizacji zadania grantowego zakupiły:

-  Szkoła Podstawowa w Oleśnie:    2 monitory interaktywne, 4 laptopy wraz
z oprogramowaniem MS Office,

-  Szkoła Podstawowa  w Dąbrówkach Breńskich:  1 monitor interaktywny, 1 komputer stacjonarny wraz z monitorem, 2 laptopy oraz oprogramowanie MS Office 3 szt.,

- Szkoła Podstawowa w Zalipiu: 1 monitor interaktywny, 3 komputery stacjonarne wraz
monitorami oraz oprogramowanie MS Office 3 szt.,

- Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej: 1 monitor interaktywny, 3 laptopy wraz
z oprogramowaniem MS Office.

 

Na realizację Grantu Nr 1 każda ze szkół wydała w ramach przyznanego dofinansowania kwoty: Szkoła Podstawowa w Oleśnie – 25 000 zł, Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich – 17 067 zł, Szkoła Podstawowa w Zalipiu – 17 000 zł oraz Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej – 15 933 zł.

Wróć