Dzień Osób z Niepełnosprawnością - Zaproszenie ZUS

Ogłoszenia i komunikaty

Dzień Osób z Niepełnosprawnością - Zaproszenie ZUS

 

 

 

 

 

 

 

Oddział ZUS w Tarnowie zaprasza do udziału w „Dniu Osób z Niepełnosprawnością”, który będzie przebiegał pod hasłem:

„Sięgnij po sukces”

Termin: 11 maja 2018 roku (piątek) w godz. od 9.00 do 14.00

Ta ogólnopolska akcja Zakładu, stanowi okazję do upowszechniania informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną oraz aktywizacją zawodową.

Niepełnosprawność w dzisiejszych czasach nie skazuje ludzi na trwanie w bezczynności i bezradności. Każda osoba niepełnosprawna może liczyć na wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji, umożliwiające normalne i pełnowartościowe życie. Aktywność zawodowa daje niezależność, poczucie bycia potrzebnym, samorealizację, zapewnia możliwość kontaktów społecznych zarówno osobom sprawnym jak i niepełnosprawnym.

Miejsce spotkania: Oddział ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32.

Partnerami ZUS są: PFRON, CIOP-PIB oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Patronat honorowy : MRPiPS oraz Ministerstwo Infrastruktury

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziały w Dniu Otwartym.

  • Szczegóły wydarzenia przedstawiamy w załączonym harmonogramie.
  • Udział w „ Dniu Osób z Niepełnosprawnością” wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu
 14 632 75 96 lub 14 632 77 40

Wróć