Czwarty nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" / ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Ogłoszenia i komunikaty

Czwarty nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" / ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

 

Informacje w języku ukraińskim : https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20

 

Poniżej zamieszczone zostaną również pliki z informacjami oraz wzory umów. Pliki dla osób słabowidzących dostepne są równiez na stronie Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Wróć