Co to jest E-dowód?

Ogłoszenia i komunikaty

Co to jest E-dowód?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-dowód - już wkrótce!

 

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Chodzi o przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

 

Więcej informacji na temat E-dowodu znajdą Państwo na stronach:

E-dowód już wkrótce!

Nowy E-dowód z warstwa elektroniczną

 

Wróć