Bezpłatne szkolenie e-learningowe - lasy prywatne

Ogłoszenia i komunikaty

Bezpłatne szkolenie e-learningowe - lasy prywatne

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje o szkoleniu e-learningowym kierowanym do właścicieli lasów prywatnych,  pn.  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wróć