Aktualności z Gminy Olesno


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 204/2021
Ogłoszenia i komunikaty

Projekt Z POWER-em w samozatrudnienie"
Ogłoszenia i komunikaty
                W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.; posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy; uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat...

Ogłoszenia i komunikaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenia i komunikaty
                OGŁOSZENIE O NABORZE KP.111.31.2021 Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów oraz Referent w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów ...