Aktualności z Gminy Olesno


Projekt "Twój los w twoich rękach 2"
Ogłoszenia i komunikaty
                W ramach projektu zrektutowanym osobom oferuje się wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, szkolenia zawodowe "szyte na miarę", płatne 6 miesięczne staże, subsydiowane zatrudnienie przez okres 6 miesięcy. Ponadto niesłyszącym uczestnikom zapewniany jest tłumacz języka migowego. Projekt skierowany jest do 30...

ARiMR: pomoc dla rolników po suszy!
Ogłoszenia i komunikaty
                Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznejsuszy lub powodzi,a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.   W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70...

Targi seniora
Ogłoszenia i komunikaty
              W imieniu Targów w Krakowie Sp. z o.o., serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Seniora, które odbędą się 5 i 6 października 2018 roku w EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, w godz. 10-17.  Jako organizatorzy wychodzimy naprzeciw rosnącej grupie osób powyżej 50 roku życia, chcąc zaoferować im wydarzenie atrakcyjne, kompleksowe, aktywizujące oraz międzypokoleniowe. "Pełni życia w każdym wieku" to...

Ogłoszenia i komunikaty
                11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11MBOT) zakończyłapierwsze szkolenie wyrównawcze żołnierzyOT w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej.  To nowatorski projekt WOT, nie stosowany dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Żołnierze rezerwy, którzy w dniach 25 sierpnia – 1 września wzięli udział  w szkoleniu wyrównawczym, przeszli niezwykle intensywny ośmiodniowy cykl...