Aktualności z Gminy Olesno


Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Olesno położonej w miejscowości Oleśnica przeznaczonej do użytkowania
Ogłoszenia i komunikaty
                - oznaczenie nieruchomości – część działki numer 366 położonej w miejscowości Oleśnica, objętej KW TR1D/000/71374/1/ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej - powierzchnia nieruchomości – część budynku obejmującego lokale użytkowy o łącznej powierzchni 338,50m2 - przeznaczenie nieruchomości – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - termin zagospodarowania...

WÓJT GMINY OLESNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Wł. Jagiełły 1
Ogłoszenia i komunikaty
              I.       Wymagania niezbędne: Na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być zatrudniona osoba, która: Ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Posiada dyplom ukończenia wyższych...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 24 listopada 2015 roku godz. 11.30
Ogłoszenia i komunikaty
              Zawiadomienie Na podstawie postanowień Statutu Gminy Olesno Przewodniczący Rady Gminy Olesno zawiadamia mieszkańców Gminy Olesno ,że w dniu: 24 listopada 2015 r. godz. 11,30 /wtorek/ jest planowana Sesja Rady Gminy Olesno. Sesja Rady Gminy Olesno, odbędzie się w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie. Proponowany porządek Sesji; Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku dziennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Olesno - budowa gazociągu
Ogłoszenia i komunikaty