Aktualności z Gminy Olesno


Ostrzeżenie o nieuczciwych firmach!
Ogłoszenia i komunikaty
  Ostrzeżenie ...

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.
Ogłoszenia i komunikaty
                Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest...

Konsultacje dotyczące projektu aktu prawa miejscowego
Ogłoszenia i komunikaty
  Konsultacje ...

Obwieszczenie - budowa sali gimnastycznej Olesno
Ogłoszenia i komunikaty
   Obwieszczenie  ...