Aktualności z Gminy Olesno


INFORMACJA
Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie - realizacja punktu skupu złomu - Oleśnica
Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert
Ogłoszenia i komunikaty
                Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert   W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239) Wójt Gminy Olesno  informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w...