Aktualności z Gminy Olesno


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Ogłoszenia i komunikaty
                Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2020.1866),   WOJEWODA MAŁOPOLSKI    zawiadamia o wszczęciu 27 stycznia 2021...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56/2021
Ogłoszenia i komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54/2021
Ogłoszenia i komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52/2021
Ogłoszenia i komunikaty