Aktualności z Gminy Olesno


Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP
Ogłoszenia i komunikaty
                Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia...

Zachęcamy do zapoznania się z folderem „Powiślańska pszczoła”
Ogłoszenia i komunikaty
                Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zakończyło realizację projektu „Powiślańska pszczoła”, którego celem była ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, ochrona ich naturalnych siedlisk, promocja pszczelarstwa, edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie gmin z powiatu dąbrowskiego zostało obsianych 7 łąk...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Ogłoszenia i komunikaty
                Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert   W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) Wójt Gminy Olesno  informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 221 - oblodzenie
Ogłoszenia i komunikaty