Aktualności z Gminy Olesno


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 103
Ogłoszenia i komunikaty

Nabór wniosków - przewozy autobusowe
Ogłoszenia i komunikaty
                Informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych, z wyłączeniem przewozów...