Aktualności z Gminy Olesno


Obwieszczenie Wójta Gminy Olesno - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 695/1, 696/1, 694 w miejscowości Olesno
Ogłoszenia i komunikaty
              N/znak:G.6733.4.2017                                     ...

Ogłoszenia i komunikaty

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Ogłoszenia i komunikaty
  Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju ...

Kwalifikacja wojskowa w 2017r. - Zmiana siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Ogłoszenia i komunikaty
              W powiecie dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w dniu 3 kwietnia i potrwa do 20 kwietnia 2017 r. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracować będzie w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 ( II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej) TERMIN...