Aktualności z Gminy Olesno


Statystyczne badania rolnicze - GUS
Ogłoszenia i komunikaty
                Szanowni Państwo,               uprzejmie informuję, że w 2019roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn....

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego w 2019 r.
Ogłoszenia i komunikaty
                Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2019 r., zobowiązani są: w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Olesno przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...

Konsultacje społeczne - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Ogłoszenia i komunikaty
                Iformujemy, iż 7 stycznia 2019 roku w Tarnowie odbędą się konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. ...