Aktualności z Gminy Olesno


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych  w otwartych konkursach ofert
Ogłoszenia i komunikaty
                W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817) Wójt Gminy Olesno  informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.   W skład komisji...

Informacja Wójta Gminy Olesno - Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa T. - Otfinów
Ogłoszenia i komunikaty
  Ogłoszenie Wójta Gminy Olesno ...