Aktualności z Gminy Olesno


Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 20 grudnia 2017 roku godz. 10.00
Ogłoszenia i komunikaty
              Zawiadomienie Na podstawie postanowień Statutu Gminy Olesno Przewodniczący Rady Gminy Olesno zawiadamia mieszkańców Gminy Olesno ,że w dniu: 20 grudnia 2017r. godz. 10-ta/środa/ w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie odbędzie się Sesja Rady Gminy Olesno. Proponowany porządek Sesji: 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku dziennego Sesji. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji...

Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych
Ogłoszenia i komunikaty
  Informacja o funduszuch ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olesno na 2018 rok
Ogłoszenia i komunikaty
                               Ogłoszenie                                   Zarządzenie ...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Ogłoszenia i komunikaty
  Obwieszczenie ...